Şanslı
Ana Sayfa | İletişim Çankaya Belediyesi

  • Ev ve süs hayvanlarını 16 yaşından küçükler sahiplenemez.

  • PitbullTerrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez üretilemez ve satılamaz.

  • Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

  • Sahipli hayvanlarda kısırlaştırma esastır. Hayvan sahipleri, hayvanların yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldırmak suretiyle bakar ve/veya dağıtımını yapar.

  • Hayvan sahipleri mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizlemekle, ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı, halka açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaştırmakla yükümlüdür.

  • Ev ve süs hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler, sahip olduğu hayvanı (Pet-Shop) bağlı bulunduğu belediyeye en geç otuz gün içerisinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtların ticari amaçla kullanılması yasaktır.

  • Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici süre ile hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

  • Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.

  • Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.

Hayvan Sahiplenme Sözleşmesi'ni indirmek için tıklayınız.

 
 
Harita